הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

Guided Meditations by Rael

 facebook  google ReTweet

Sensual Meditation #7 - Water

Time: 30 mins
Size: 27.3 MB
Conceived: Pre 1979
Author: Maitreya Rael
Music: Masami
Voice: Marcus
יוצר: Maitreya Rael
גודל קובץ: 27.34 MB
הורדות: 904