הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

וידאו

The Encounter of December 13th, 1973 
Rael recounts his extraordinary encounter with an extra-terrestrial.

Message from the Designers 
This video summarizes some of the main points conveyed to Rael by the extra-terrestrial.

Speech of Rael on February 19th, 2012 
Rael speaks to a Raelian Japanese audience where he reveals a little more about the Elohim, our creators, and how they keep an instant and permanent happiness.

Rael on giving planet Earth due respect 
Rael talks about the respect due to Planet Earth: "Please leave this planet as beautiful as it was when you were born''