הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

International SexEd Day

Friday 20 November 2015 - 16:00:00כדי לאכוף את ההנחיות שפורסמו ע"י מומחי אונסק"ו, בעד חינוך מיני מגיל 5 ובכלל זה, מידע על אוננות.

בדצמבר 2009, פרסם אונסק"ו דו"ח מדעי, המכיל הנחיות בינלאומיות לחינוך מיני, שנאספו ע"י צוות מומחים. הנחיות אלו כוללות מטרות חינוכיות המותאמות לקבוצות הגיל השונות החל מגיל 5 ועד 18 ויותר, וכוללות נושאים כמו: חשיבותן של מערכות יחסים, חשיבותה של הנאה, שונות מינית, רביה, ובריאות מינית.

אולם, דו"ח זה שחובר ע"י מומחים והמבוסס על עובדות, התמוסס בעקבות לחצים שהופעלו ע"י ארגונים דתיים, להסרת החלק בדו"ח העוסק בהוראת אוננות. היחידים המוסמכים להחליט על התכנים החינוכיים בחינוך מיני הם המומחים לעניין זה, מומחים אלו כמו גם הפילוסופיה הראלית, מכירים בחשיבות אי-תחושת אשמה בנוגע להנאה, כאשר הדאגה היחידה בעניין זה צריכה להיות התפתחותם הבריאה של הילדים עד בגרותם ואף מעבר לזה וללא כל הפרעה הבאה מהאמונות הדתיות של הוריהם.

לכן, אנו מבקשים שהממשלות של כל המדינות תאכופנה את ההנחיות שהונפקו על ידי מומחי אונסק"ו, לטובת חינוך מיני מגיל 5, ובכלל זה מידע על אוננות. חוסר בחינוך מיני מזיק מאוד, ואף אחד לא יכול להתעלם מההשפעות ההרסניות של איסורים ודעות קדומות כלפי מיניות, הקיימות בחברות השמרניות שלנו.

חתמו על העצומה!

עצומה זו, דורשת כי דו"ח אונסקו לחינוך מיני, יפורסם מחדש, והפעם תוך כיבוד עבודות המחקר של המומחים, ועקרונות היסוד המסבירים את היתרונות של חינוך מיני מוקדם, וזה בניגוד לתגובות הנגד השמרניות, שייושמו על ידי הממשלות.