הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

English e-books [ English e-books ]

 facebook  google ReTweet
ניתן להשיג בכריכה רכה

The Maitreya: Extracts from his Teachings

Rael, the predicted “Maitreya from the West”, shares his teachings and insights in this wonderful book of extracts taken from the many Raelian seminars at which he has taught over the past 30 years.
A multitude of topics are covered in this book, including love, happiness, serenity, spirituality, contemplation, the myth of perfection, non-violence, science, loving relationships and much more. This is essential reading for anyone interested in developing his or her potential and wishing to live a more fulfilling and joyful life.
יוצר: Rael
גודל קובץ: 788.85 kB
הורדות: 14888