הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

לפגוש ראלים

כדי למצוא אנשים הגרים בקרבתכם, שכבר גילו את המסר שניתן על ידי האלוהים בחרו את מדינתכם למטה.