הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

סמינרים: אפריקה

 

הקדמה

" Happiness is not about having, but being. At the Happiness Academy, where non conformist teachings are offered, you can learn how to be the best version of yourself. " Rael

During his encounter with one of these Elohim, Rael was entrusted with a range of information vital for the welfare and development of the individual and the possible future of our humanity.
You can hear this teaching from “another world” at the “Happiness Academy” organized by the Raelian Movement every year on all continents.