הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

סמינרים: אמריקה

 

מיקום ותאריך

From Sunday November 3rd to Friday November 8th 74 a.H. (2019)

Location of the North American Continental Happiness Academy:

Millennium Buffalo Hotel – New York, USA