הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

Yes to human cloningToday's new cloning technology is the first step in the quest for immortality or eternal life. What past religions used to promise only after death in a mythical paradise will soon be a scientific reality on Earth - this is Rael's challenging conclusion in an incisive and wide-ranging review of how science is about to revolutionise all our lives.
Item Code: 017
Price: 9.00